TRẠI GÀ ĐẺ TN BÌNH PHƯỚC

Share this...

Thông tin dự án

Tên dự án
TRẠI GÀ ĐẺ TN BÌNH PHƯỚC
Địa điểm
Bình Phước
Thời gian thực hiện
01/11/2019 – 01/07/2020
Hạng mục
San lấp, Cải Tạo, Xây dựng mới trại gà, khuôn viên và cơ sở hạ tầng
Chủ đầu tư
TRẠI GÀ ĐẺ TN BÌNH PHƯỚC
Diện tích thi công
Tổng diện tích sàn
Other Projects

Công trình liên quan