NHÀ MÁY JY PLASTEEL VINA 3

Share this...

Thông tin dự án

Tên dự án
NHÀ MÁY JY PLASTEEL VINA 3
Địa điểm
KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, thành phố Phủ lý, Tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện
27/02/2017 – 30/08/2017
Hạng mục
Xây dựng mới nhà máy
Chủ đầu tư
JY PLASTEEL VINA
Diện tích thi công
Tổng diện tích sàn
Other Projects

Công trình liên quan