NHÀ KHÁCH DOOSAN – SH1

Share this...

Thông tin dự án

Tên dự án
DOOSAN – SH1
Địa điểm
Mái Dầm, Châu Thành, Cần Thơ
Thời gian thực hiện
01/10/2015–29/2/2016
Hạng mục
Xây dựng nhà khách
Chủ đầu tư
DOOSAN
Diện tích thi công
Tổng diện tích sàn
Other Projects

Công trình liên quan