HÀNG RÀO C.P BÌNH ĐỊNH

Share this...

Thông tin dự án

Tên dự án
HÀNG RÀO C.P BÌNH ĐỊNH
Địa điểm
Bình Định
Thời gian thực hiện
05/11/2020 - 15/3/2021
Hạng mục
Cải tạo đất, Xây dựng hàng rào
Chủ đầu tư
C.P Việt Nam
Diện tích thi công
2.100 m2
Tổng diện tích sàn
Other Projects

Công trình liên quan